Disclaimer

Deze website en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

De layout en het gebruik van deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van IKWV.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site (foto’s, afbeeldingen en teksten) dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de klant , behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.

De kustgemeenten

Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust