Algemene Vergadering

20-06-2012 door IKWV

Wat? Algemene Vergadering IKWV

Wanneer? Woensdag 27 juni 2012 om 19u00.

Waar? Restaurant De Vierboete, vergaderzaal, Halve Maanstraat 2a, 8620 Nieuwpoort.

Wat? Agenda:

  • - Goedkeuren werkingsverslag 2011.
  • - Goedkeuren balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2011.
  • - Bestemming resultaat.
  • - Verlenen kwijting aan bestuurders, commissaris-revisor en accountant.
  • - Goedkeuren verdeelsleutel voorgesteld door de raad van bestuur betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest. 
  • - Rondvraag.

Ga terug

De kustgemeenten

Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust