Persbericht: overzicht 2014

04-09-2014 door IKWV

Redders aan zee blikken tevreden terug !

De voorbije zomer brachten de strandredders 879 kinderen veilig terug bij hun ouder of begeleiders. In de maand juli waren 554 kinderen eventjes de weg kwijt en in augustus waren dat er 325.

Vooral de juli maand was een toppertje, dankzij het goede weer. Desondanks blijven de cijfers in vergelijking met de voorbije zomers aan de lage kant.
In 2013 waren er immers 1326 verloren gelopen kindjes en in 2012 waren dat er 1010.


Overzicht per kustgemeente

Juli

Augustus

De Panne

40

32

Koksijde

47

27

Nieuwpoort

36

41

Middelkerke

67

46

Oostende

131

62

Bredene

6

6

De Haan

85

28

Blankenberge

103

61

Zeebrugge

10

1

Knokke-Heist

29

21

TOTAAL

554

325


Maya en Wickie versterken ons team

De uniforme polsbandjes van Maya de Bij en Wickie de Viking hebben ongetwijfeld bijgedragen tot deze goede cijfers. Dankzij de steun van Studio 100, Plopsaland De Panne, de Vlaamse Milieumaatschappij en Dag Allemaal werden er 750.000 gratis polsbandjes verdeeld. Via een uitgebreid netwerk aan verdeelpunten konden zowel ouders als hun kinderen makkelijk een bandje bekomen. De bandjes liggen ter beschikking bij de reddersposten, EHBO-posten, diensten voor Toerisme, dagbladhandelaars en Lijnwinkels aan de kust, stranduitbaters en vele lokale handelaars.


Zwemmen in september?

De weermannen en –vrouwen beloofden ons een goede nazomer. Wie graag nog wil zwemmen in zee, kan hiervoor terecht in 6 kustgemeenten: Koksijde, Middelkerke, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist. Deze gemeenten stellen een beperkt aantal reddersposten op gedurende het naseizoen.

Het is raadzaam om even de website www.redderaanzee.be te raadplegen alvorens naar het strand te trekken. Zo ben je zeker dat er op jouw favoriete post redders aanwezig zijn!

“De strandredders zijn wat ons betreft echte ambassadeurs van risicopreventie. Al te vaak onderschatten strandbezoekers de gevaren die zich kunnen voordoen. Dankzij het degelijke werk van de redders en tal van preventieve initiatieven merken we de positieve impact op het aantal interventies als op het aantal verloren gelopen kinderen. Het toont aan dat investeren in preventie loont. AXA is dan ook heel blij dat we deze mooie organisatie kunnen steunen en heeft dan ook beslist om haar samenwerking met de IKWV de volgende drie jaren te verlengen”, zegt Laurent Winnock, Directeur Communicatie en Corporate Responsibility van AXA.


IKWV?

De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (kortweg IKWV) is het overkoepelend orgaan dat de werking van de reddingsdienst aan zee coördineert voor onze 10 kustgemeenten. Ze verenigt de 10 kustgemeenten en de provincie West-Vlaanderen. Tijdens het komende zomerseizoen zullen meer dan 1400 strandredders instaan voor de bewaking van zo’n 34 km strand.
In 2013 hielpen onze redders 304 baders en watersportbeoefenaars in moeilijkheden en kwamen ze 1326 keer tussen voor verdwaalde kinderen.


AXA in België?

Drie miljoen klanten, één op twee gezinnen, vertrouwen hun verzekeringen en bankzaken toe aan AXA. Om hen te bedienen, werkt AXA samen met 5.000 verzekeringsmakelaars, 920 bankagenten en meer dan 4.500 medewerkers. In 2012 realiseerde AXA Belgium een omzet van 4,1 miljard euro. 

Ga terug

De kustgemeenten

Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust