Algemene vergadering 26/06/2013

18-06-2013 door IKWV

Algemene vergadering van IKWV in openbare zitting op woensdag 26 juni 2013 om 19u00 in de vergaderzaal van het Thermae Palace te Oostende (Koningin Astridlaan 7).


Agenda:

  1. Benoeming de heer Pannecoucke als bestuurder voor stad Oostende. 
    (geheime stemming)
  2. Goedkeuren werkingsverslag 2012.
  3. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2012.
  4. Bestemming resultaat.
  5. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant.
  6. Verlenging mandaat commissaris-revisor BDO.
  7. Verlenging van de vereniging voor de duur van 18 jaar.
  8. Rondvraag.

 

Ga terug

De kustgemeenten

Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust